Schrijven

Ik bemoei me graag met alles wat met mijn vakgebied te maken heeft. Ik schroom ook niet om artikelen naar vakbladen en kranten te sturen om mijn standpunten duidelijk te maken.  
Op dit moment wordt er veel ingezet op het vergroenen van uw leefomgeving. Gemeentes, natuurorganisaties en particulieren springen hier, al dan niet met kennis van zaken, op in. Meestal klinken de initiatieven lekker simpel en uitnodigend. Maar groenaanleg en -onderhoud is een vak. Dat wil ik graag uitdragen.

Zo promoot operatie Steenbreek het verwijderen van stenen in uw tuin om daar plantjes voor terug te zetten. Is dat ook zo gemakkelijk als het klinkt? Nee natuurlijk niet. Er wordt geen rekening gehouden met de bodem onder die stenen, (vaak ophoogzand), hoeveel zon er op die plek komt en of u wel weet wat u moet doen om die plant aan de praat te houden. Mislukkingen leiden tot teleurstellingen en dat leidt wellicht weer tot het bestraten van uw tuin. Missie mislukt.

Ook het IVN moet er wat mij betreft aan geloven voor wat betreft de Tiny en Tuiny Forest. Ik heb daar stukken voor in de krant geschreven en gediscussieerd met het IVN. Zo adviseren ze in uw tuin, op 6 m2, 5 bomen en 5 struiken en 42 soorten plantenzaad. Maar 3 tot 5 grote bomen of struiken per m2  wilt u echt niet in uw tuin. Over heel Nederland wordt hetzelfde pakket geleverd, wat m.i. niet bijdraagt aan de biodiversiteit die past bij die specifieke omgeving. De kosten van deze beplanting zijn ook nog eens heel hoog (1 miljoen euro voor 1 ha) en ze adviseren een bodembewerking tot 1 meter diep, terwijl steeds meer geadviseerd wordt om de bodem zoveel mogelijk met rust te laten, omdat het bodemecosysteem door intensieven bodemwerking op zijn kop wordt gezet. 

Op internet kan je het  ene na het andere initiatief vinden om bomen aan te planten. Bomen aanplanten vind ik prima, graag zelfs. Ik promoot in iedere tuin een boom, maar om nu te doen alsof je de wereld redt door overal en alleen maar bomen aan te planten gaat me te ver. Zorgvuldiger omgaan met bomen promoot ik ook. Kies de juiste boom op de juiste plaats, geef ze de ruimte om mooi uit te groeien,doe eventueel samen met uw buren met één boom. Maar uitsluitend overal bomen planten is niet goed voor de biodiversiteit. Er is ook andersoortige natuur nodig, zoals stuifzanden, heides, rivierlandschappen, duinen en bloemrijke weides. Juist die variatie zorgt ervoor dat we zo'n afwisselend landschap hebben en er hier zoveel soorten voorkomen. Het gaat niet met alle soorten zo goed, maar daar wordt door natuurbeherende organisaties hard aan gewerkt. Ik protesteer ook tegen het beeld dat natuurbeherende instanties uitsluitend kappen voor de biomassacentrales. Dat brengt niets op, terwijl goed hout duurzaam gebruikt kan worden voor meubels. Pas dan sla je CO2 op.

Op mijn vakgebied heb ik een uitgesproken mening en daar schrijf ik graag en best veel over. Langzaam maar zeker wordt dat ook opgepikt.

 
Twist met de treurwilg?